Terveyskeskukset ja isot lääkäriasemat

Terveyskeskukset ja isot lääkäriasemat

Terveyskeskuksessa ja yksityisillä lääkäriasemilla tyypin 2 diabeetikkoa auttavat diabeteshoitajat ja lääkärit.

Varastossa

Tuotetiedot

TERVEYSKESKUKSET


Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluva tai diabetesta sairastava hakeutuu usein ensimmäisenä oman paikkakuntansa terveyskeskukseen. Terveyskeskuksissa on diabeteshoitajia ja lääkäreitä, joiden yhteistyönä hoitoa toteutetaan.


Tausta-ajatus:


Julkisessa terveydenhuollossa ohjenuorana toimii ammattilaisten laatima Käypä hoito -suositus, jonka taustalla on pitkän aikavälin tutkimusnäyttöä. Suosituksessa korostetaan varhaisen hoidon ja ennaltaehkäisyn tärkeyttä.


Keinot:


Elämäntapamuutos on hoidon ytimessä. Lääkkeitä ei käytetä ehkäisykeinona. Hyvinvointia edistetään syömällä terveellisesti (perustana yleiset ravitsemussuositukset) ja liikkumalla säännöllisesti, arkiaktiivisuutta unohtamatta. Ravinnossa erityishuomiota kiinnitetään hiilihydraattien ja rasvan laatuun sekä energiatiheyden pienentämiseen. Potilasta ohjataan tekemään verensokeri- ja verenpainemittauksia kotona.


Tavoite:


Elämäntapoja muuttamalla pyritään saavuttamaan mahdollisimman tasaiset verensokeri- ja kolesteroliarvot sekä normaali verenpaine. Fyysisen hyvinvoinnin ohella tavoitellaan myös psyykkistä hyvinvointia. Kun potilas on saanut terveyden hallintaan, seurantaa voidaan harventaa.


Lue diabeteshoitajan haastattelu blogista!


YKSITYISET LÄÄKÄRIASEMAT


Useilla yksityisillä lääkäriasemilla on tarjolla palveluja tyypin 2 diabeetikolle. Tässä muutama esimerkki.


MEHILÄINEN


Mehiläisellä on diabetesklinikka, joka toimii Suomen suurissa kaupungeissa. Klinikalla työskentelee liuta terveydenhuollon asiantuntijoita. Mehiläisessä kannustetaan riskiryhmään kuuluvia elämäntapamuutokseen – painonhallinta ja liikunta ovat avainasemassa. Insuliini- ja tablettihoitoa voidaan harkita. Ennaltaehkäisy on kaiken a ja o.


TERVEYSTALO


Terveystalolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Terveystalo käyttää diabeteshoidossa sähköistä Etydi-työkalua, jolla voidaan seurata, kuinka hyvin hoito vaikuttaa. Tutkimusten mukaan Etydi on tehokas väline diabeteksen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Myös Terveystalossa korostetaan ennaltaehkäisyä. Terveystalossa hoito toteutetaan julkisen ja yksityisen terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyönä.


TERVEYSKYLÄN DIABETESTALO


Yliopistollisten keskussairaaloiden ja Diabetesliiton yhteistyönä kehitetty Terveyskylän Diabetestalo on verkkopalvelu, joka antaa tietoa diabeteksesta ja sen hoitamisesta. Sivustolla on tietoa muun muassa ravitsemuksesta, liikunnasta ja omahoidosta. Ohjevideot opastavat esimerkiksi verensokerin mittaamisessa ja insuliinin pistämisessä. Diabetestalo ohjaa myös oikean hoidon piiriin. Sisältöä sivustolle tuottavat ja kokoavat terveydenhuollon ammattilaiset.


Lähteet:


http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50056


https://www.mehilainen.fi/diabetes/hoito


https://www.mehilainen.fi/diabetes/diabetesklinikka


https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Sisataudit/Diabetes/Diabeteksen-hoidon-tulokset-Terveystalossa/


https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Sisataudit/Diabetes/Tyypin-1-ja-tyypin-2-diabetes/


https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo/palvelut/tietoa-diabetestalosta