Asiakaspalvelu 9-17

045 654 8000

Oy Diabet Ab tietosuojaseloste 20.3.2024

Rekisterinpitäjä

Oy Diabet Ab

Y-tunnus 2333554-0

Kaitaistentie 10 B

21230 LEMU

Puhelin: +358 45 654 8000

Sähköposti: asiakaspalvelu@diabeteskauppa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tom Vorselman

Kaitaistentie 10 B

21230 LEMU

Puhelin: +358 45 654 8000

Sähköposti: tom.vorselman@diabeteskauppa.fi

Rekisterin nimi

Oy Diabet Ab:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Oy Diabet Ab:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • IP-osoite verkkokauppatilauksessa
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet saadaan verkkokaupasta www.diabeteskauppa.fi, puhelimitse, sähköpostitse, chat-palvelun kautta, kirjeitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan hyväksyntää. Tietoja luovutetaan kolmansille ulkopuolelle niiltä osin kun tilausten toimittaminen ja toteuttaminen sitä vaatii. Asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle lainsäädännön velvoittaessa, laskutukseen liittyvissä asioissa, tai potilasturvallisuuden takaamiseksi. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä, ellei potilasturvallisuuden vaarantuminen estä poistamista.

Tietojen siirtäminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Diabet ei siirrä henkilötietoja EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietosuojalain puitteissa kolmansilla osapuolilla on kuitenkin mahdollisuus siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on Oy Diabet Ab:n henkilörekisterissä, mistä tiedot hankitaan sekä mihin niitä käytetään ja luovutetaan. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö esitetään suoraan rekisterinpitäjälle (Oy Diabet Ab) ja pohjana voi halutessaan käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta. Pääsääntöisesti pyyntö toimitetaan kirjallisena, esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi. Mikäli tietoja tulee päivittää tai korjata, asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.